NOVINKY

40 prihlásených filmov

40 prihlásených filmov

Ďakujeme všetkým strihačom, producentom a ďalším tvorcom, ktorí prihlásili filmy do Ceny ASFS. 40 prihlásených filmov vyrobených v rokoch 2015-2016 bude súťažiť v štyroch súťažných kategóriách: Cena za strih hraného filmu, Cena za strih dokumentárneho filmu, Cena za...

Cena ASFS 2017

Cena ASFS 2017

Podujatie Cena Asociácie slovenských filmových strihačov je súťažná prehliadka súčasnej tvorby filmových strihačov za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, spojená s odovzdávaním cien pre najlepších strihačov v šiestich kategóriách (hlavná cena, cena za strih...

Workshop sweet 16(mm)

Workshop sweet 16(mm)

Členovia ASFS organizovali pre študentov 1.ročníka Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU intenzívny 4-dňový workshop počas ktorého nakrútia svoj scenár na 16mm surovinu. Oboznámili sa s 16mm kamerovou technikou, vyvolávaním inverzného filmu a so strihom klasickou...

Viac informácií o asociácii

ASFS