NOVINKY

Cena ASFS 2017

Cena ASFS 2017

Podujatie Cena Asociácie slovenských filmových strihačov je súťažná prehliadka súčasnej tvorby filmových strihačov za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, spojená s odovzdávaním cien pre najlepších strihačov v šiestich kategóriách (hlavná cena, cena za strih...

Workshop sweet 16(mm)

Workshop sweet 16(mm)

Členovia ASFS organizovali pre študentov 1.ročníka Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU intenzívny 4-dňový workshop počas ktorého nakrútia svoj scenár na 16mm surovinu. Oboznámili sa s 16mm kamerovou technikou, vyvolávaním inverzného filmu a so strihom klasickou...

Viac informácií o asociácii

ASFS