Podujatie Cena Asociácie slovenských filmových strihačov je súťaž súčasnej tvorby filmových strihačov za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (pôvodne koncipovaná ako bienále, ale vzhľadom na pandemické roky sme boli nútení jeden rok vynechať), spojená s odovzdávaním cien pre najlepších strihačov v šiestich kategóriách (hlavná cena, cena za strih hraného, dokumentárneho, krátkeho, študentského filmu a cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe) a ASFS zároveň ocení významnú osobnosť, strihača cenou za celoživotné dielo. Ide o otvorenú národnú súťaž pre všetkých filmových strihačov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Diela navrhnuté a prijaté organizátorom súťaže ASFS hodnotí 5 členná vysoko kredibilná, nezávislá, medzinárodná porota, ktorú budú tvoriť odborníci z rôznych profesií. Členov poroty nominuje prezídium ASFS. Tento rok sa bude konať už tretí ročník.

Cieľom podujatia je pozdvihnúť povedomie o profesii filmového strihača a tiež podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie filmového strihača a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku. Zároveň prostredníctvom mediálnych výstupov chceme prezentovať výsledky práce slovenských filmových strihačov.

ASFS plánuje zorganizovať slávnostný večer odovzdávania Cien asociácie slovenských filmových strihačov 1. decembra tohto roku v Bratislave v Novej Cvernovke a priblížiť tak neviditeľné umenie filmového strihu aj širokej verejnosti. Predsedom poroty bude uznávaný a oceňovaný maďarský strihač Péter Politzer (Maďarsko), ktorý bude zároveň hosťom slávnostného večera odovzdávania cien ASFS. Ďalším zahraničným členom poroty bude Mariusz Kus, poľský strihač a pedagóg PWSFTviT v Lodži. Súčasťou podujatia bude aj vzdelávacia časť pre odbornú verejnosť a študentov. Uskutoční sa masterclass a projekcia filmu predsedu poroty Pétera Politzera.

Prezentácia a ocenenie najlepších strihačov vo filmovej a televíznej tvorbe vytvára priestor pre odbornú konfrontáciu a tvorivú diskusiu vrozvoji slovenskej strihačskej profesie a zároveň popularizuje profesiu strihača pre širšiu verejnosť a pomáha tak celému filmovému a audiovizuálnemu prostrediu na Slovensku. Filmovým strihačom a producentom ponúkame možnosť prihlásiť svoje filmy do 10. septembra 2022. Prihlásiť je možné filmy, ktoré majú copyright 2019, 2020 a 2021.

Súbory na stiahnutie