Mgr. art. Alexandra Jonášová

1990, Bratislava    

Absolventka magisterského stupňa ateliéru strihovej skladby na FTF VŠMU. Jeden semester strávila vo Fínsku na študentskej stáži a jeden v Írsku na stáži pracovnej. Už počas štúdií inklinovala k strihu dokumentárnych filmov a v súčasnosti pôsobí ako freelancer najmä na televíznych projektoch.

Alexandra Jonášová

Selected filmography

2015   -   Garda

Garda
DIRECTOR:  Ivan Ostrochovský
Documentary   |  71 min.   |  2015
ROLE: editor

2015   -   Premeny

Premeny
DIRECTOR:  Mária Martiniaková
Documentary   |  28 min.   |   SR   |  2015
ROLE: editor

Posted on

6. apríla 2017