Cena ASFS 2019

 

Podujatie Cena Asociácie slovenských filmových strihačov je súťaž súčasnej tvorby filmových strihačov za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, spojená s odovzdávaním cien pre najlepších strihačov v piatich kategóriách (hlavná cena, cena za strih hraného, dokumentárneho, študentského filmu a cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe) a ASFS zároveň ocení významnú osobnosť, strihača cenou za celoživotné dielo. Ide o otvorenú národnú súťaž pre všetkých filmových strihačov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Diela navrhnuté a prijaté organizátorom súťaže ASFS hodnotí 5 členná vysoko kredibilná, nezávislá, medzinárodná porota, ktorú budú tvoriť odborníci z rôznych profesií. Členov poroty nominuje prezídium ASFS. Podujatie je koncipované ako bienále a tento rok sa bude konať už druhý ročník.

Cieľom podujatia je pozdvihnúť povedomie o profesii filmového strihača a tiež podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie filmového strihača a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku. Zároveň prostredníctvom mediálnych výstupov chceme prezentovať výsledky práce slovenských filmových strihačov.

ASFS plánuje zorganizovať slávnostný večer odovzdávania Cien asociácie slovenských filmových strihačov v októbri tohto roku v Bratislave v kine Lumiére a priblížiť tak neviditeľné umenie filmového strihu aj širokej verejnosti. Predsedkyňou poroty bude Milenia Fiedler(Lodž, Poľsko), strihačka ktorá pracuje s tými najvýznamnejšími poľslými režisérmi, ako napríklad Andrzej Wajda, Krzystof Zanussi, Janusz Majewski, Jerzy Stuhr. Milenia Fiedler bude zároveň hosťom slávnostného večera odovzdávania cien ASFS. Súčasťou podujatia bude aj vzdelávacia časť pre odbornú verejnosť a študentov. Uskutoční sa masterclass a projekcia filmu ďalšieho zahraničného hosťa, člena poroty Vladimira Gojuna, chorvátskeho strihača (napríklad filmy Houston, We Have a Problem, Muži neplačú) a panelová diskusia.

Prezentácia a ocenenie najlepších strihačov vo filmovej a televíznej tvorbe vytvára priestor pre odbornú konfrontáciu a tvorivú diskusiu v rozvoji slovenskej strihačskej profesie a zároveň popularizuje profesiu strihača pre širšiu verejnosť a pomáha tak celému filmovému a audiovizuálnemu prostrediu na Slovensku. Filmovým strihačom a producentom ponúkame možnosť prihlásiť svoje filmy do 17. júna 2019. Štatút súťaže nájdete v súboroch na stiahnutie..