Cena ASFS 2017

 

Podujatie Cena Asociácie slovenských filmových strihačov je súťaž súčasnej tvorby filmových strihačov za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, spojená s odovzdávaním cien pre najlepších strihačov v šiestich kategóriách (hlavná cena, cena za strih hraného, dokumentárneho, krátkeho, študentského filmu, cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe) a ASFS zároveň ocení významnú osobnosť, strihača cenou za celoživotné dielo. Ide o otvorenú národnú súťaž pre všetkých filmových strihačov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Diela navrhnuté a prijaté organizátorom súťaže ASFS hodnotí 5 členná porota, ktorú budú tvoriť odborníci z rôznych umeleckých profesií. Členov poroty nominuje prezídium ASFS.

Cieľom podujatia je pozdvihnúť povedomie o profesii filmového strihača a tiež podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie filmového strihača a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku. Zároveň prostredníctvom mediálnych výstupov chceme prezentovať výsledky práce slovenských filmových strihačov v zahraničí.

ASFS plánuje zorganizovať slávnostný večer odovzdávania Cien asociácie slovenských filmových strihačov v rámci Medzinárodného filmového festivalu  Cinematik Piešťany a priblížiť tak neviditeľné umenie filmového strihu širokej verejnosti. Predsedom poroty bude Jarosław Kamiński (Lodž, Poľsko), strihač filmu Ida, ktorý v roku 2015 vyhral cenu Americkej filmovej akadémie Oskar, za najlepší zahraničný film. Jarek Kamiński bude zároveň hosťom slávnostného večera odovzdávania cien ASFS.