Predstavujeme vám nominovaných strihačov na Cenu ASFS. Mená víťazov sa dozviete 15.septembra v Piešťanoch.

Cena za strih hraného filmu:

Čistič, strih: Marek Kráľovský
Koza, strih: V. Čákanyová, M. Šlapeta, M. Beneš, P. Morávek
Rodinný film, strih: Jana Vlčková

Cena za strih dokumentárneho filmu:

5. október, strih: M. Šulík, A. Gojdičová
Para nad riekou, strih: J. Vlčková
Richard Müller: NESPOZNANÝ, strih: M. Kráľovský

Cena za strih študentského filmu:

Chronos, strih: M. Kazimír
Sára, Emma a obrázky dospievania, strih: M. Lenhardt (Horváthová)
Strach, strih: P. Sedláčik

Cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe:

PRVÁ: Zora Jesenská, strih: Róbert Karovič
Za sklom – epizóda 8, strih: Róbert Karovič
Zlatá lýra, 2. diel: Prelomové roky, strih: Alena Spustová