Členovia ASFS organizovali pre študentov 1.ročníka Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU intenzívny 4-dňový workshop počas ktorého nakrútia svoj scenár na 16mm surovinu. Oboznámili sa s 16mm kamerovou technikou, vyvolávaním inverzného filmu a so strihom klasickou filmovou technológiou. Lektormi workshopu boli kameramani ASK N.Hudec, I.Miko, režisér P.Lančarič a strihači M.Šlapeta, B.Gotthardt, M.Kondrla.

Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom z FTF VŠMU, lektorom z ASFS a z ASK , Patrikovi Lančaričovi, RTVS – Štefan Švec, Časpisu Kinečko (za premietačku) a Nadácii Tatrabanka.

Ďakujeme relácii Kinorama za reportáž o našom workshope Sladkých 16(mm)