Ďakujeme všetkým strihačom, producentom a ďalším tvorcom, ktorí prihlásili filmy do Ceny ASFS.

40 prihlásených filmov vyrobených v rokoch 2015-2016 bude súťažiť v štyroch súťažných kategóriách: Cena za strih hraného filmu, Cena za strih dokumentárneho filmu, Cena za strih študentského filmu, Cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe.

Porota taktiež rozhodne zo všetkých prihlásených filmov o Hlavnej cene ASFS a členovia ASFS udelia Cenu za celoživotné dielo filmového strihača.

Tvorivé strihačské výkony bude hodnotiť porota v zložení:

  • Jarek Kaminski – predseda poroty (strihač / Poľsko),
  • Ivo Trajkov (režisér, strihač, pedagóg – vedúci katedry strihu FAMU v Prahe / Macedónsko, Česká republika)
  • Jelena Paštéková (filmová a literárna historička a teoretička / SK)
  • Roman Varga (strihač / SK)
  • Tomáš Juríček (kameraman / SK)

Nominácie budú zverejnené na webe www.asfs.sk a FB stránke 8.septembra 2017.

Slávnostné odovzdávanie Cien ASFS sa uskutoční 15.septembra o 19.00 v Kine Fontána v Piešťanoch v rámci medzinárodného filmového festivalu Cinematik.

Súčasťou slávnostného večera bude slovenská premiéra filmu The Art of Loving. Story of Michalina Wislocka. Film osobne uvedie jeho strihač a predseda medzinárodnej poroty Ceny ASFS Jarek Kaminski, ktorý sa ako strihač podieľal aj na Oscarom ocenenom filme Ida.